Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallista edunvalvontaa Kemin kaupungissa hoitaa yhdistyksemme hallitus, Kemin kansalliset seniorit ry, pitämällä valitsemiensa jäsenten välityksellä aktiivisesti yhteyksiä paikallisiin päättäjiin kulloinkin vallisevien epäkohtien korjaamiseksi, ja olemalla mukana etujamme koskevia päätöksiä suunniteltaessa. Yhdistyksemme on edustettuna Kemin kaupungin vanhusneuvostossa.

Alueellisesti Lapissa edunvalvontaa hoidetaan piirin toimesta. Piirimme Lapin kansallinen senioripiiri ry tekee edunvalvontatyötä yhdessä kolmen muun eläkeläisjärjestön kanssa Lapin Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa (LENK).

LENK on järjestänyt mm. Lapin vaalipiirin kansanedustajien kuulemistilaisuuksia sekä toiminut yhteistyössä STM:n (sosiaali- ja terveysministeriön), Lapin AVI:n (aluehallintavirasto) ja Liikenneturvan kanssa ikäihmisten turvallisuutta parantavissa hankkeissa. Tätä toimintaa jatketaan edelleen.

Valtakunnallisesti Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry.

Edunvalvontaan liittyvän henkilöstön yhteystiedot paikallistasolla:

- Kemin kansalliset seniorit ry:n hallitus

 

- Kemin kaupungin Vanhusneuvosto

  
    Vanhusneuvostossa jäseninä Kemin senioriyhdistyksestä: 
     - JäsenPirkko-Liisa Kukka040 773 4566

pirkkoliisakukka0@gmail.com

Kemi
     - VarajäsenPentti Rauhala040 729 1705pentti.rauhala@kolumbus.fiKemi
     
.....................................................................................................................................................

 

Kemin Kansalliset Seniorit ry:n hallitus järjestäytymiskokouksessa 13.1.2014 puheenjohtajana Marja-Leena Laitinen.
Kuva: R.Kupila

Päivitetty 27.1.2017 / SMä

Ota yhteyttä