Kemin kansalliset seniorit ry Toimintasuunnitelma 2020

1. Yleistä

Vuosi 2020 on yhdistyksemme 46. toimintavuosi.

Toiminnassamme huomioimme Kansallisen Senioriliiton antamat vuosittaiset teemat, johon lisäämme paikallisen omaleimaisuuden. Teemoissamme käsittelemme edunvalvontaa ja kulttuuria monessa muodossa sekä monipuolista harrastustoimintaa ja liikuntaa. Monipuolisella
toiminnallamme toivomme vähentävän yksinäisyyttä, lisäävän omatoimisuutta ja ylläpitävän luontaista aktiivisuutta.

Suurena ongelmana koemme sopivien kerhotilojen puuttumisen, kerhotilojen, jonne myös liikuntarajoitteiset pääsevät tulemaan. Ongelma on ollut vuosien ajan ajankohtainen. Ratkaisut on tehty parhaalla mahdollisella tavalla. Toimivien kerhotilojen etsiminen jatkuu tulevanakin vuotena.

2. Toiminta

- Sääntomääräinen kevätkokous maaliskuun 15. päivään    mennessä 
- Sääntomääräinen syyskokous marraskuun 15. päivään  mennessä
- Piirin syyskokous toteutetaan 19.11 ja järjestäjävastuu on  Kemin yhdistyksellä.
- Kansallisten Senioreiden liittokokous pidetään kesäkuun 3-4  päivä Savonlinnassa.
- Senioriliiton järjestämät keilailukisat Rovaniemellä 2.6
- Hallituksen kokoukset pääsääntoisesti kerran kuukaudessa  kesäkuukaudet poislukien
- Kuukausitapaamiset kaksi kertaa kuukaudessa kesäkuukaudet  poislukien. Tilaisuuksissa aiheet vaihtelevat vakavasta iloiseen  viihdyttävään ja ajankohtaisuus huomioidaan.
- Eri sidosryhmiin pidämme yhteyttä ajatuksella ”yhdessä  enemmän”. Tällä ajatuksella uskomme avartavamme    näkemyksiämme ja pysyvämme ns. ajassa mukana.
- Opiskelu eri muodoissa on toimnnassamme mukana.  Erikoisesti digiosaaminen tulee olemaan jatkossakin  toiminnoissamme ensisijainen.
- Kerhotoiminnoistamme jatkavat Näprääjät, Kirjallisuuspiiri ja  Retkeilykerho. Uutena aloitamme liikunnan sauvakävelyn  muodossa. Näprääjät kokoontuvat kerran viikossa ja  kirjallisuuspiiri ja retkeilykerho kerran kuukaudessa.
- Vetovoimaisuuden lisäämiseksi uudet ideat ovat tervetulleita ja  toteutamme kaiken toimintaa uudistavan ja lisäävän  mahdollisuuksien mukaisesti.
- Toiminnassamme on aina ollut se periaate, että tutustumaan    on voinut tulla ilman jäsenmaksuvelvoitetta. Tällä uskomme,      että kynnys liittyä jäseneksi madaltuu ja turhat ennakkoluulot
 poistuvat.

3. Tiedottaminen

Toiminnastamme tiedotetaan paikallisessa lehdessä järjestöpalstalla. Lisäksi yhdistys laatii ohjelmalehtisen syksyllä ja keväällä. Näissä tiedotetaan yksityiskohtaisesti toiminnastamme, vastuuhenkilöistä ja yhteystiedoista.
Kemin kansallisilla senioreilla on oma kotisivunsa netissä, jossa toiminta on myös kerrottuna ja mahdolliset muutokset aiemmin sovittuihin tapahtumiin. Viestinnässä hyödynnämme myös sähköpostia. Valtakunnallinen Patina lehti on jokaisen jäsenen käytettävissä ja siihen voi tarjota erilaisia artikkeleita ja juttuja julkaistavaksi. Vähäarvoisin ei ole jokaisen yksittäisen jäsenen oma toiminta, jolla hän tiedottaa järjestömme toiminnasta järjestömme ulkopuolisille henkilöille. Uskomme oman positiivisen ja myönteisen asenteemme tuovan uusia jäseniä joukkoomme, joka taas puolestaan tuo uudistumista ja jatkuvuutta toimintaamme

4. Talous

Toimintamme talous perustuu jäsenmaksutuloihin ja pieniin avustuksiin.Jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa sääntöjen mukaisesti. Tästä jäsenmaksusta yhdistys tilittää jäsenmäärän mukaisen jäsenmaksuosuuden Kansalliselle
Senioriliitolle.

5. Muu toiminta

Liittomme jäsenmerkki jaetaan jokaiselle yhdistykseen liittyvälle henkilölle. Aktiivisuus ja eri tavoin ansioituneet jäsenemme palkitsemme erilaisin huomionosoituksin.

6. Toiminnan jatkuvuus

Toiminnan jatkuvuus perustuu jäsenten aktiivisuuteen ja talkoohenkeen, jossa toisen ihmisen huomioiminen on ensisijainen. Rehellisyys, rohkeus ja suoraselkäisyys eivät ole vanhahtavia korulauseita vaan jokapäiväinen arvomme arkitilanteissa. Uskomme myönteisen rohkaisun ja kannustuksen voimaan.

Kemin kansalliset seniorit ry hallitus