Toimintasuunnitelma 2021

1.    Yleistä

Vuosi 2021 on yhdistyksemme 47. toimintavuosi.Tulevan vuoden toimintaamme sävyttää epävarmuus, jonka maailmanlaajuinen koronapandemia aiheuttaa.

- Piirin syys- ja kevätkokouksiin osallistutaan ja järjestämisvastuun ollessa vuorossa, toteutetaan.
- Hallituksen kokoukset kerran kuukaudessa

Siitä huolimatta pyrimme toimintaamme pitämään yllä, sillä nyt jos koskaan on tärkeää pitää yhteydet jäseniin, jotta he eivät eristäytyisi yksinäisyyteen ja jotta he kokisivat olevansa tärkeitä yhdistyksemme jäseniä.

Kansallinen Senioriliitto ohjeistaa meitä toiminnassamme edelleenkin ja ne me pyrimmekin huomioimaan soveltaen omaan paikalliseen toiminta-ajatukseemme. Edunvalvonta, kulttuuri, harrastustoiminta, uuden tiedon omaksuminen ovat esimerkkejä toimintamme sisällöstä.

Kaikille jäsenille sopivien tilojen löytyminen on vakio-ongelmamme, mutta pyrimme senkin ratkaisemaan mahdollisimman hyvin.

2.   Toiminta

- Sääntömääräinen kevätkokous maaliskuun 15. päivään mennessä
- Sääntömääräinen syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä
- Kuukausitapaamiset kaksi kertaa kuukaudessa, toinen niistä          vapaamuotoisena keskustelutapaamisena.

Näissä jokainen saa tuoda esille omaa osaamistaan, sillä joukossamme on todella paljon taitavia monen alan osaajaa. Rohkeutta esiintymisiin ja kannustusta heille ajatuksella ”yhdessä enemmän ja osaamme”.

- Opiskelu eri muodoissa ja digiosaaminen on jatkuvasti alue, jossa meillä monella on paljon parantamisen varaa.

 Opiskelu nostaa myös itseluottamustamme, kun havaitsemme pystyvämme omaksumaan uutta tietoa. Itseluottamus on erityisen tärkeää ikäihmisille tässä nuorten ja osaajien maailmassa.

- Kerhotoiminnoissa jatkavat Näprääjät ( 1/vk) , Kirjallisuuspiiri (1/kk) , Retkeilykerho (1/kk) , ja Ukkokerho (1/kk)

Kaikki uudet ideat kerhotoimintaan ja muuhunkin toimintaan ovat tervetulleita.

- Toiminnassamme on se periaate, että tutustumaan voi tulla ensin ilman jäsenmaksuvelvoitetta. Uskomme, että näin  kynnys liittyä jäseneksemme madaltuu ja turhat ennakkoluulot häviävät.


3. Tiedottaminen

Toiminnastamme tiedotetaan paikallislehdessä järjestöpalstalla.

Lisäksi yhdistyksellä on ollut oma ohjelmalehtinen, jossa ovat olleet tapahtumat kerrottuna aiheineen ja vastuuhenkilöineen sekä yhdistyksemme yhteystiedot.

Kemin kansallisilla senioreilla on oma kotisivunsa netissä, ja toiminnat ja muutokset toimintaan on siellä nähtävissä nopeaan ja ajantasaisesti.

Valtakunnallinen Patina lehti on jokaisen jäsenen käytettävissä myös siten, että kukin voi tarjota omia mukavia tai tärkeäksi katsomiaan juttuja julkaistavaksi. Toivottavaa olisi, että myös meidän Lappilaisten ääni näkyisi Patinassa.

Vähäarvoista ei suinkaan ole meidän jokaisen oma toimintamme tiedottamisen saralla. Positiivisuutemme ja myönteinen asenteemme ovat vetovoima, jolla saamme uusia jäseniä yhdistykseemme. Näin uskomme. Uudet jäsenet puolestaan tuovat uudistumista ja jatkuvuutta toimintaamme.

4. Talous

Toimintamme talous perustuu jäsenmaksutuloihin ja pieniin avustuksiin.

Jäsenmaksun suuruus päätetään syyskokouksessa sääntöjen mukaisesti.

Tästä jäsenmaksusta yhdistys tilittää jäsenmäärän mukaisesti jäsenmaksuosuuden Kansalliselle Senioriliitolle.

5. Muu toiminta

Liittomme jäsenmerkki jaetaan jokaiselle yhdistykseemme liittyvälle henkilölle

Aktiivisuus ja eri tavoin ansioituneet jäsenemme palkitaan erilaisin huomionosoituksin.

6. Toiminnan jatkuvuus

Toiminnan jatkuvuus perustuu jäsenten omaan aktiivisuuteen ja talkoohenkeen, jossa toisen ihmisen huomioiminen on ensisijaista.

Rehellisyys, rohkeus ja suoraselkäisyys eivät ole vanhoja korulauseita, vaan jokapäiväinen arvomme ja toimintamallimme arkitilanteissa. Uskomme myönteiseen rohkaisuun ja kannustuksen voimaan toinen toistamme tukien.


Kemin kansalliset seniorit ry                                                                      
Liitteenä talousarvio

Hallitus