Kemin kansalliset seniorit ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. Yleistä

Vuosi 2019 on toimintamme 45. vuosi.

Omassa toiminnassamme huomioimme Kansallisen Senioriliiton teeman ”Seniorit nettiajassa”. Sen lisäksi toimintamme pitää sisällään edunvalvontaa, erilaista harrastustoimintaa sekä kulttuuritoimintaa. Siis monenlaisia ikääntyvien omatoimisuutta ja aktiivisuutta ylläpitäviä toimintamuotoja.

Kemissä tuleva vuosi on juhlavuosi. Kemi täyttää 5.3.2019 150 vuotta. Tämä huomioidaan pitkin vuotta kuukausitapaamisten yhteydessä siten, että kuljemme Kemin 150-vuotisen historian useiden esitelmien ja kertomusten myötä. Näiden tarkoitus on kertoa Kemin kehitys pienestä kylästä useita puunjalostustehtaita sisältäväksi tehdaskaupungiksi, jossa koulutus ja kulttuuri on aina ollut kuntalaisten ylpeydenaihe.

Osallistumme juhlavuodenaikana järjestönä kaikkiin Kemin kaupungin järjestämiin tilaisuuksin, joissa juhlistetaan Kemin 150 vuotta.

Toimintaamme on voinut tulla tutustumaan aluksi ilman jäsenmaksuvelvoitetta ja tätä käytäntöä jatketaan edelleenkin. Näin kynnystä liittyä jäseneksi madalletaan ja poistetaan turhia ennakkoluuloja.

2. Toiminta
- Sääntöjen mukainen kevätkokous maaliskuun 15. päivään mennessä. 
- Sääntöjen mukainen syyskokous marraskuun 15. päivään mennessä.
- Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa kesäkuukaudet pois lukien. 
- Kuukausitapaamiset pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa aiheet vaihdellen vakavasta asiaohjelmasta viihdyttävään ja iloiseen. 
- Eri sidosryhmiin seuravierailuja toteutamme toimintavuoden aikana ajatuksella ”yhdessä enemmän”. 
- Opiskelua emme unohda ikääntymisen myötäkään , vaan pyrimme pysymään ajassa mukana ja täydentämään osaamistamme ajan vaatimusten mukaisesti. 
- Kerhotoimintamme jatkuu Näprääjien ja Kirjallisuuspiirin puitteissa. 
- Uusia ideoita toimintamme laajentamiseksi otamme kiitollisena vastaan ja toteutamme ne mahdollisuuksien mukaan.

3. Tiedottaminen
Toiminnastamme tiedottaminen tapahtuu paikallisessa lehdessä järjestöpalstalla. Sen lisäksi yhdistys laatii ohjelmalehtisen, jossa syksyin ja keväin kerrotaan yksityiskohtaisesti toiminnastamme ja tapahtumista. Kemin kansallisilla senioreilla on oma kotisivunsa netissä, jossa myös ajankohtaiset ja muuttuvat asiat kerrotaan välittömästi. Patina -lehti on aina jäsenten käytettävissä ja sinne voi tarjota jokainen artikkeleitaan. Myös jokainen yksittäinen jäsen toimii tiedottajana ja sen arvo on erittäin merkittävä.

4. Talous
Toimintamme perustuu mjäsenmaksutuloihin ja pieniin avustuksiin. Jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous sääntöjen mukaisesti. Tästä jäsenmaksusta yhdistys tilittää jäsenmäärän mukaisen jäsenmaksuosuuden Kansalliselle Senioriliitolle.

5. Muu toiminta
Liittomme jäsenmerkki jaetaan jokaiselle yhdistykseemme liittyvälle jäsenelle. Aktiiviset ja eri tavoin ansioituneet jäsenemme muistamme erilaisin huomionosoituksin.


6. Toiminnan jatkuvuus

Toiminnassamme korostamme elämänmyönteisyyttä ja sitä, että on hienoa olla vanha. Rehellisyys , rohkeus ja suoraselkäisyys ei ole vain korulause, vaan se on arvo kaikessa toiminnassamme. Pyrimme toiminnastamme tekemään elinvoimaista ja kasvavaa talkoohengessä perinteitä kunnioittaen.

Kemin kansalliset seniorit ry hallitus